Bu sayfayı yazdır

İlkeleri

Zara Dernekler Federasyonu – ZADEF ; Dernekler kanununa uygun olmak üzere , kendi amaç ve ilkeleri doğrultusunda özgür ve demokratik bir kuruluştur.

Tüm insanların eşitliğini ve  kardeşliğini savunur. Her türlü ayrımcılığa karşıdır. Çalışma  faaliyetlerinde  Irk , Dil , Din , Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sürdürür. İnsan haklarını ,Evrensel değerleri , Emeğe saygıyı, Demokrasiyi özümseyerek Laik, Çağdaş , Sosyal Hukuk Devletinin savunucusudur. Çalışmalarında bu ilkeleri gözetir ve uygulanmasını esas alır.