Bu sayfayı yazdır

Amacı

Zara Dernekler Federasyonunun Amacı:

       Zara ilçesi genelinde dernekleri federasyon bünyesinde bir çatı altında toplamak.Ayrı ayrı çalışma yürüten dernekler arasında koordinasyonu sağlamak.Demokrasinin insan haklarının korunması ve geliştirilmesini,evrensel çağdaş değerlere katkıda bulunmak.

       Federasyonun bünyesinde oluşacak güç ve destekle kamuoyu bilinci oluşturup yaygınlaştırmak.Federasyona üye derneklerle halkımızın  kültürüne,geleneklerine ve değerlerine saygılı,yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek için plan, proje ve programlar yapmak.Halkımızın  temel menfaatlerini dikkate alarak yöreye ve yöre insanlarına geniş kültürel,sosyal ve ekonomik hizmetler sunmak.Daha demokratik sivil dernekler kurmak ve yaşatmak.Üye derneklerle iş ve amaç birliği yapmak.Üyelerimizin önemle kadınların gençlerin eğitim,kültür ve sanat konusunda gelişmelerine katkı sağlamak.

        Feodal ilişkilerden arınan çağdaş, kentsel  ve evrensel  ilişkilere yönelen, ekolojik dünya düzeninin korunmasını benimseyen , çevreci , bilimsel düşünen bireylerden oluşan topluluklar yaratmayı hedeflemek…